Monday, July 4, 2011

มีทรัพย์มีหนี้ต้องโชว์

บ้านเมืองเรานี่มีเรื่องแปลกให้คุยกันเรื่อย

กระทั่งเรื่องการทุจริตต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ยังมีเหตุให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกต

ภาคเอกชนนั่น เขาใช้ประมวลกฎหมายอาญา เพียงฉบับเดียวเอาอยู่

ส่วนภาครัฐซึ่งรวมถึงภาคการเมือง มีทั้งกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญมีทั้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีทั้ง ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง.

ได้ผลขนาดไหนเป็นที่ประจักษ์กันดี เห็นว่าพัฒนาจากสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปแล้ว

มีประชุมเทกระจาดของพะนะท่าน ทิ้งทวนไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกแน่ะ

เอาเชิงข้อมูลให้น่าเชื่อถือ จากข่าวสื่อมวลชนในขณะนี้ว่าเรตติ้งจาก “ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น” ประจำปี ๒๕๕๓ ของ “องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ” ระบุว่า ประเทศไทยได้คะแนน ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐ อยู่อันดับที่ ๗๘ จาก ๑๗๘ ประเทศทั่วโลก และครองตำแหน่งอันดับ ๙ จาก ๒๓ ประเทศในเอเชีย

แบบนี้ เขาเรียกว่า เจริญลงนะโยม

เอา ก็ปรับปรุงกฎหมายแก้โกงกันใหม่ตามวิสัยพี่ไทยคนชอบกฎหมาย

บัดนี้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ไปเรียบร้อยแล้ว

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายมาตราเพื่อให้ ป.ป.ช.ไล่จับคนทุจริตได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แต่มีบางประเด็นที่อ่านแล้วต้องรีบเอามารายงานด้วยความเป็นห่วง

ห่วงแฟน ๆ เดลินิวส์ที่เป็นคนกันเองทั้งนั้น

ก็ท่านผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างท่านนายก อบต. ท่านนายกเทศมนตรี ท่านนายก อบจ. ท่านรอง ท่านผู้ช่วยที่เคารพของกระผมไงเล่า ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกำหนดในรายละเอียดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดและรายได้ระดับไหนอยู่ในภาคบังคับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้วยังท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเช่นเดียวกัน

ท่านทั้งหลายทั้งปวงนี้ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่ บัดนี้ท่านเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามบทนิยามตามมาตรา ๔ แห่งกฎหมายฉบับนี้แล้ว

เมื่อท่านได้รับเกียรติให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านก็มี หน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของท่านบวกด้วยของลูกเมียให้เรียบร้อย

กระผมในฐานะพลเมืองเต็มขั้นในความปกครองดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่นอกเมืองเสียด้วยนะขอรับ เป็นห่วงมากจึงต้องรีบมาโพนทะนาให้ทราบ

เพราะกระบวนการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าว มีขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมาย ป.ป.ช. ซึ่งถ้ามีเวลาทำความเข้าใจพอ ตรงไปตรงมา โปร่งใส ท่านผู้บริหารระดับนี้หรือท่านสมาชิกสภาทั้งหลายสามารถทำได้สบายมาก

แต่ที่ต้องเป็นห่วงเพราะแค่ปัญหาการบริหารงานให้ประชาชนในพื้นที่พอใจก็หนักหนาสาหัส ยังต้องรบรากับฝ่ายตรงข้ามที่พร้อมจะเตะเก้าอี้อยู่ตลอดเวลานั้นอีกเล่า

เป็นห่วงว่า ยื่นบัญชีแล้วลืมแนบสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่า ลืมสำเนาหลักฐานความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินหรือเปล่า ลืมจัดทำรายละเอียดเอกสารประกอบบัญชีด้วยหรือเปล่า ลงลายมือชื่อรับรองครบถ้วนหรือเปล่า

แล้วไปยื่นตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือเปล่า ทั้งตอนที่เข้ารับตำแหน่ง และที่พ้นจากตำแหน่ง หรือครบหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

เผลอไผลไม่ไปยื่นบัญชีตามเวลาที่กฎหมายกำหนด แสดงไปไม่ครบ เพราะกลัวเมียรู้สมบัติที่แอบซ่อนไว้เลยไม่แจ้งหรือแจ้งไปเป็นเท็จมั่ง

ระวังถูกเขาหาว่า จงใจไม่ยื่นบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด จงใจยื่นบัญชีอันเป็นความเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ

ท่านได้รับสิทธิให้ไปแก้ข้อกล่าวหาที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และถ้าไม่เจ๋งจริงแสดงความบริสุทธิ์ไม่ได้

ก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง ถูกตัดสิทธิทางการเมือง และถ้ามีนัยซ่อนเร้นในทางทุจริตท่านก็จะได้รับโปรโมชั่นในทาง คดีอาญา แถมให้ลุ้นกับคุกต่อไปด้วย

ด้วยความเป็นห่วงแฟน ๆ เดลินิวส์ที่มีหัวโขนกันดังกล่าว กระผมจึงขอเรียนให้ทราบว่าต่อไปนี้กระผมจะขออนุญาตนำ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในเรื่องการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน มารายงานในกฎหมายข้างตัวไว้เป็นแนวทางเช่นกัน

และสำหรับท่านที่อยากทราบรายละเอียดหรือมีปัญหาจะปรึกษาคุยกันโดยตรง โปรดติดต่อทางอีเมลหรือเว็บไซต์ข้างล่าง ด้วยความยินดีครับผม

จัดให้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะท่านข้าราชการ เช่น เรื่องวินัย การโยกย้ายแต่งตั้ง การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

นี่ยังไม่พูดถึงบทนิยามใหม่ของ “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” “ผู้บริหารระดับสูง” “ผู้อำนวยการกอง” ที่ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นนะขอรับ ซึ่งยังต้องเป็นห่วงแฟน ๆ เดลินิวส์กันอีกชุดใหญ่ครับผม.

พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

praepim@yahoo.com

No comments:

Post a Comment