Monday, July 18, 2011

กินเต่าทะเล: ชาวภูเก็ตดับแล้ว 3 ราย

พบผู้บริโภคเต่าทะเลอันดามัน เสียชีวิตแล้ว 3 รายที่ภูเก็ต นักวิชาการเตือนสารพิษร้ายแรง ไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน และผ่านทางน้ำนม ส่งผลต่อทารกที่ดูดนมแม่ได้ แนะควรติดป้ายเตือนสัตว์มีพิษ-ห้ามรับประทาน...


เมื่อเวลา 09.00 น. 19 ก.ค.2554 น.ส.กุสุมา สว่างพันธุ์ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังนำเสนอผลการศึกษา เรื่อง "การรับประทานเต่ากระ กับการป่วย-เสียชีวิตในชุมชนไทยใหม่ จ.ภูเก็ต ปี 53" ในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ภายใต้เรื่อง "ระบาดวิทยากับความท้าทายจากภัยสุขภาพโลกที่อุบัติใหม่" ว่า งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ภายหลังมีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเต่าทะเลแล้ว 3 ราย และมีผู้ป่วยอีกหลายรายในหมู่บ้านไทยใหม่ราไวย์ หรือชาวเล ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จากนั้นได้สอบสวนโรค เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของโรค โดยการรวบรวมข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลและสถานีอนามัย สัมภาษณ์ข้อมูลการรับประทานเต่ากระในชุมชนไทยใหม่ 861 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้ป่วย จะต้องมีอย่างน้อย 2 อาการคือ แสบปาก ชาบริเวณปาก เจ็บคอ กลืนลำบาก คลื่นไส้อาเจียน แน่นหน้าอก ซึม หมดสติ ระหว่างวันที่ 4-25 มิ.ย.53 จนทราบผลที่แน่ชัดทั้งประวัติการกินและผลทางห้องปฏิบัติการ

"จากผลการศึกษาพบผู้ป่วยจำนวน 48 ราย เสียชีวิต 3 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 6.25 ผู้ป่วยอายุระหว่าง 12-80 ปี ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาที่สถานพยาบาลจำนวน 25 ราย อาการที่พบมากที่สุดคือ เจ็บคอ ร้อยละ 87.50 แสบปาก ร้อยละ 72.92 ปากชา ร้อยละ 33.33 และคลื่นไส้-อาเจียน ร้อยละ 31.25 ระยะฟักตัว 2 ชั่วโมงถึง 11 วัน ในจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดมีผู้ป่วย 46 ราย มีประวัติรับประทานอาหารที่ปรุงจากเต่ากระตัวเดียวกัน ระหว่างวันที่ 4-5 มิ.ย.อีก 2 ราย ดูดนมแม่ที่รับประทานเต่ากระ อัตราป่วยในกลุ่มผู้ที่รับประทานเต่ากระเท่ากับร้อยละ 48.48" น.ส.กุสุมา กล่าว

นอกจากนี้ น.ส.กุสุมา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เต่ากระเป็นสัตว์ทะเลที่มีสารพิษเรียกว่า Chelonitoxism ซึ่งไม่สามารถทำลายด้วยความร้อน สามารถผ่านทางน้ำนม ส่งผลต่อทารกที่ดูดนมแม่ได้ ดังนั้น หนทางที่สามารถเตือนภัยแก่ประชาชน ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์ทะเลอนุรักษ์ และติดป้ายแจ้งเตือนเต่าทะเลมีพิษ-ห้ามนำมารับประทาน อาจทำให้เสียชีวิตได้ เพื่อให้ประชาชนได้หลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากสัตว์ทะเล

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554

กินเต่า กินตะพาบ มันบาปมาก ต้องระวัง เพราะมันตายอย่างทรมาน ต้องเอามีดกรีดท้อง เจ็บปวดทรมานแสนสาหัส ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ไม่แนะนำให้ลอง ..

1 comment: