Sunday, September 12, 2010

สถานศึกษาเอกชนปลื้มนักเรียนต่างชาติเพิ่ม 30%

ชี้ข้อได้เปรียบอยู่ที่การบริการและค่าเรียนที่ถูกกว่าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพหลักเดินสายโรดโชว์ประชาสัมพันธ์การศึกษาไทยต่อต่างชาติ...
เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2553 อาจารย์อุษา สมบูรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Schools Association of Thailand – ISAT) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติอยู่รวมประมาณ 35,000 คน เป็นนักเรียนจากทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งติดตามผู้ปกครองที่เข้ามาทำงานเป็นผู้บริหารของบริษัทต่างๆในไทย แม้หลังเกิดความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายเป็นกังวลต่อผลกระทบทางลบ แต่ปีนี้กลับมีจำนวนนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นในอัตราสูงถึง 30% ทั้งนี้เพราะจุดแข็งและข้อได้เปรียบของประเทศคือ คุณภาพการศึกษาและบริการที่ทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างพึงพอใจ ในขณะที่ค่าเล่าเรียนไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
“นอกจากนั้น กรมส่งเสริมการส่งออก ยังได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจ บริการการศึกษานานาชาติของไทยไปทั่วโลก ทั้งการไปทำ Road Show ในต่างประเทศและการจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงาน TIEE ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานมาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 12 เนื่องจากเห็นว่างานที่จัดให้ประโยชน์ต่อทั้งสถาบันการศึกษานานาชาติ ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สำหรับงานThailand International Education Expo 2010 หรือ TIEE 2010 ซึ่งจะจัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายนนี้ จะมีโรงเรียนในสังกัดของสมาคมฯ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 55 สถาบัน เช่น โรงเรียนบางกอกพัฒนา โรงเรียน ISB และ Harrow เป็นต้น และจะมีทั้งที่เป็นหลักสูตรอเมริกัน อังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งโรงเรียนประจำจากทั่วประเทศ”

ขณะเดียวกัน อาจารย์จิตรา จันทรากุล นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสมาคมฯ จะเข้าร่วมงานอย่างเต็มตัว หลังจากที่เข้ามาทดลองในปีที่แล้วด้วยกิจกรรมบางอย่างเช่น การโชว์นวดแผนไทย ทำให้มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการส่งออกที่ให้ความสนับสนุนและช่วยผลักดันในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขวางขึ้น โดยการผสมผสานการศึกษากับธุรกิจเชิงพาณิชย์เข้าด้วยกัน สำหรับหลักสูตรยอด นิยมในปัจจุบัน มีหลายหลักสูตรที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาเรียน เช่น หลักสูตรดำน้ำ มวยไทย สปา เสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า ทำอาหาร รวมทั้งหลักสูตรน้องใหม่ เช่น เพ้นท์เล็บด้วยสีอะคริลิก และหลักสูตรการบิน เป็นต้น

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553

No comments:

Post a Comment