Monday, September 6, 2010

ไข้เลือดออกวิกฤตอาทิตย์เดียวป่วยเพิ่ม7พันราย

รมว.สาธารณสุข เผยโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดหนักเกือบทุกประเทศของกลุ่มอาเซียน หรือบริเวณเพื่อนบ้าน โดยในที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนที่ผ่านมา ได้หารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย.....

เมื่อ วันที่ 6 ก.ย.2553 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า สถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนม.ค. 2553 – 2 ก.ย.2553 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมทั่วประเทศ 70,902 ราย เสียชีวิต 87ราย โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 7,374 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย ที่ จ.นครศรีธรรมราช 5 ราย กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปัตตานี เชียงใหม่ และกำแพงเพชร จังหวัดละ 1 ราย ซึ่งอัตราผู้ป่วยสะสมเมื่อเทียบช่วงระยะเวลาเดียวกันระหว่างปี 2552 กับปี 2553 พบว่าปีนี้เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 117.23 หรือประมาณกว่า 1 เท่าตัว

รม ว.สาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รายงานสถานการณ์โรคเป็นรายอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดและใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป พบ 10 อำเภอที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด ได้แก่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก อ.มะขาม จ.จันทบุรี อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อ.เมือง จ.กระบี่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก อ.สะเดา จ.สงขลา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช และอ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้สั่งการให้แต่ละอำเภอที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หาสาเหตุของการระบาด รายงานให้ทราบภายในวันที่ 13 ก.ย.2553 ทั้งนี้ พบว่าโรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดหนักเกือบทุกประเทศของกลุ่มอาเซียน หรือบริเวณเพื่อนบ้าน โดยในที่ประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนที่ผ่านมา ได้หารือเพื่อเร่งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วย

ด้าน นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัญหาการระบาดขณะนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้พาหะของโรคมีปริมาณมากขึ้นทั่วภูมิภาคนี้ จากการวิจัยของต่างประเทศพบว่า เมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้น ทำให้วงจรชีวิตของยุงสั้นขึ้น ซึ่งจะทำให้มีปริมาณยุงมากขึ้น และยุงจะมีโอกาสติดเชื้อนำไปแพร่ได้ง่ายขึ้น

ที่มา: ทีมข่าวการศึกษา ไทยรัฐออนไลน์ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2553
===
ทำไมไม่สั่งให้"กำจัด"สาเหตุ/ต้นตอของยุงลายไปพร้อม ๆ กันเลยจะได้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ปัญญาดีหรือเปล่าอ่ะ

No comments:

Post a Comment