Wednesday, September 22, 2010

การรักษาชีวิตคู่ ชีวิตแต่งงาน

::เกี่ยวกับการรักษาชีวิตคู่ การครองคู่ การรักษาชีวิตแต่งงาน

กว่าจะได้ใครสักคนมาร่วมหอลงโลง ไม่ว่าหนุ่ม หรือ สาว คงต้อง "ลงทุน" กันพอสมควร เพื่อสร้างความผูกพันธ์ ประทับใจให้แก่ฝ่ายตรงข้าม และหลังจาก "ลงตัว" ทุกอย่างแล้ว การแต่งงานจึงมีขึ้น คงไม่มีใครปรารถนาให้นาวารักล่มสลายหลังการแต่งงาน

การอยู่ร่วมกัน ถ้าจะให้ต่างฝ่ายต่างเป็นสุข คงต้องมี 4 รักษา
1. ข้อแรก คือ การรักษารูปร่าง อย่าปล่อยตัว ถึงแม้ไม่อาจฉุดรั้งความหนุ่มความสาวไว้ได้ ก็ต้องพยายามให้ "ดูดี" อยู่เสมอ

2. ข้อต่อมา คือ การรักษามารยาท การพูดจาปราศรัย จะถือว่าเป็นคนกันเอง นึกอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ ไม่ต้องถนอมใจคนฟัง อย่างนั้นไม่ถูกต้อง นอกจากรักษากิริยามารยาทแล้ว ยังต้องรักษาข้อที่ 3

3. การรักษาสิทธิส่วนตัวของกันและกัน ในเรื่องที่เป็นกิจเดิม และชีวิตส่วนตัวบางอย่าง ที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสภาพการสมรส แต่ละฝ่ายก็ยังมีสิทธิที่จะรักษาไว้ได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองทุกอย่าง ทุกเรื่องเพื่อตามใจอีกฝ่ายหนึ่ง

4. ขั้นสุดท้าย คือ การรักษา"ระดับการให้" สมัยเป็นแฟนกัน คิดว่าพบกันครึ่งทางยุติธรรมดีแล้ว แต่เมื่อเป็นสามีภรรยา ทางที่ดีต้องเพิ่มการให้ อย่าคิดว่าเป็นของตาย เพราะผู้ที่เป็นฝ่ายได้รับ ย่ามเกิดความซาบซึ้งประทับใจ เวลาพลาดพลั้งเกิดเรืองขัดใจขึ้นมาก็จะนึุกถึงความดีที่มีต่อกัน ทำให้อภัยให้กันได้

ถ้าทำได้ดังกล่าวมา นาวาชีวิต(คู่)ของคุณ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย ไม่ล่มสลาย แม้เจอคลื่นลม

ที่มา: คลินิกมติชน พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ฝ่ายเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเด็ก

No comments:

Post a Comment