Friday, September 10, 2010

วัยแรกรุ่นชอบรุนแรง ร่างกายโตใหญ่ของเด็กผู้ชายก็มีส่วนอยู่ด้วย

วัยแรกรุ่นชอบรุนแรง ร่างกายโตใหญ่ของเด็กผู้ชายก็มีส่วนอยู่ด้วย
นักวิทยาศาสตร์ศึกษาได้ผลยืนยันสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อกันดีอยู่แล้วว่าเด็กวัยแรกรุ่นจะชอบกระทำการรุนแรงและประพฤติตัวเกะกะเกเรมากขึ้นสำนักวิจัยปัญหาเรื่องเด็กเมอดอค ของสหรัฐฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบเด็กที่ย่างเข้าวัยแรกรุ่น เทียบกับผู้ที่ผ่านวัยแรกรุ่น ช่วงต่างๆไปแล้ว พบว่าพวกเขามักจะชอบกระทำการรุนแรง ด้วยเจตนาจะทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งอย่างร้ายแรง

วารสารวิชาการ "เดอะ เอจ"รายงานว่าศาสตราจารย์เชอริล เฮมปฮิลล์ หัวหน้าคณะนักวิจัย แสดงความเห็นว่า "มีปัจจัยต่างๆหลายอย่างทั้งทางกายและใจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ของสังคมผสมปนเปอยู่ในการผ่านเข้าสู่วัยแรกรุ่น โดยเฉพาะในเด็กผู้ชาย ร่างกายที่เติบใหญ่ขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ก่อการรุนแรงอันหนึ่ง เนื่องจากเด็กผู้ชายที่แข็งแรงขึ้นก็ย่อมสร้างความเสียหายได้มากขึ้น"

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2553

No comments:

Post a Comment